Motivácia naša každodenná

Úspech, kariéra, rodina? Čo nás robí šťastnými? Tak, ako sa líšime odtlačkami prstov, sme rozdielni aj motivačným profilom. Toto uvedomenie je predpokladom, aby sme so sebou aj inými mohli žiť v mieri.

Steven Reiss, psychológ a univerzitný profesor z Ohio, vyvinul osobnostnú a motivačnú teóriu, ktorá zahŕňa 16. životných motívov (hodnôt), ktoré súčasne predstavujú ciele správania. 

Štrnásť z týchto motívov je geneticky podmienených!

Mnoho ľudí si myslí, že šťastie je motiváciou, ale spolu so spokojnosťou sú len vedľajšími produktmi, ktoré vzniknú keď dosiahneme, čo skutočne chceme.  Nie sú samé o sebe cieľom.

MOTIVAČNÝ PROFIL ČLOVEKA JE RELATÍVNE STABILNÝ A CHARAKTERIZUJE NAŠU OSOBNOSŤ TRVALE

Individuálne motivačné profily ovplyvňujú aj naše vzťahy. Intuitívne nás priťahujú ľudia s podobnými motívmi a v priateľstve alebo partnerstve môžeme byť šťastní, len keď sa naše životné motívy prekrývajú.

16 Životných motívov podľa Reissa

 1. Moc  Túžba po úspechu, výkone, vedení (riadení) a vplyve.
 2. Nezávislosť  Túžba po slobode, sebauspokojení (samotárstvo) a sebestačnosti.
 3. Zvedavosť  Túžba po vedení (vedomostiach) a pravde.
 4. Ocenenie  Túžba po sociálnej akceptácii, príslušnosti (patriť niekam) a sebahodnotenie.
 5. Poriadok  Túžba po stabilite, jasnosti a dobrej organizácii.
 6. Sporenie   Túžba po hromadení materiálnych vecí a majetku.
 7. Česť      Túžba po lojálnosti a morálnej, charakterovej integrite.
 8. Idealizmus  Túžba po sociálnej spravodlivosti a férovosti.
 9. Vzťahy  Túžba po priateľstve, radosti a humore.
 10. Rodina  Túžba po rodinnom živote a potom obzvlášť po výchove vlastných detí.
 11. Status  Túžba po sociálnom postavení, bohatstve, tituloch a verejnej pozornosti.
 12. Pomsta  Túžba po konkurencii, boji, agresivite a odplate.
 13. Romantika  Túžba po erotickom živote, sexualite a kráse.
 14. Výživa  Túžba po jedení a jedle.
 15. Telesná aktivita Túžba po fitness a pohybe.
 16. Pokoj  Túžba po uvoľnení a emocionálnej istote.

Viete, ktoré z motívov nemajú genetický podiel? 

IDEALIZMUS a OCENENIE

Prekvapení?

Viac o motivácii a práci s ňou pri vedení ľudí sa dozviete na našom kurze Riadenie a vedenie ľudí/Leadership.