O nás

Sme tím profesionálov

Sme slovenská poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá už vyše 20 rokov prináša komplexné služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Vďaka širokému portfóliu služieb dokážeme poskytnúť riešenie kľúčových otázok v oblastiach:

 • Vyhľadávania a výberu zamestnancov do manažérskych pozícii  a pozícii špecialistov
 • Firemného a individuálneho vzdelávania zamestnancov
 • Celkového personálneho poradenstva

Najlepšie sa nám pracuje, keď vás spoznáme.

Dlhoročnou praxou sa nám potvrdilo, že tie najkvalitnejšie riešenia vznikajú, keď sa staneme vaším partnerom a máme možnosť spoznať vašu spoločnosť dôkladnejšie.

Našim cieľom je nadviazanie dlhodobej kvalitnej spolupráce, ktorá nám umožní dobre poznať firemnú kultúru, nároky a klímu vo vašej spoločnosti.

Následný vhodný výber zamestnancov a nastavenie kvalitnej manažérskej práce s nimi sa stáva naozaj efektívnym nástrojom pre ďalší rozvoj spoločnosti.

Preto chceme byť vašim partnerom!
Obráťte sa na nás s dôverou.

Sme vaši partneri

Mgr. Katarína Mocová, BCTC

CEO
Lektor, Kouč, Konzultant
Pracujeme s najcennejšou hodnotou … Pracujeme s ľuďmi.

Absolventka UKF v Nitre, od r. 2000 sa venuje oblasti ľudských zdrojov.

Má ukončenú Business Coaching College, kde obdržala titul Business Coaching Trained Coach (BCTC).

Od r. 2003 pracuje ako CEO spoločnosti TOP CONSULT GROUP, s.r.o., ktorá sa zameriava na výber a vzdelávanie zamestnancov, ako i na celkové personálne poradenstvo pre spoločnosti.

Ťažiskom jej súčasnej práce je:

 • LEKTOR v oblasti rozvoja manažérskych, obchodníckych a komunikačných zručností pre rôznorodé tímy
 • skúsený KOUČ so zameraním na individuálny business koučing
 • skupinový business koučing na zvýšenie produktivity a sily tímov
 • senior KONZULTANT pri výberoch zamestnancov
 • moderátor Assesment centier/Development centier/facilitovaných diskusií
 • vzdelávací špecialista pre oblasť networkmarketingu/Multilevel marketingu
 • nastavovanie procesov riadenia a tímovej spolupráce v spoločnostiach

Mgr. Ina Matiašková

Training Manager
Senior HR Konzultant

Absolventka Psychológie na Filozofickej Fakulte Masarykovej Univerzity v Brne.

Znalosti získané na Univerzite si prehĺbila ročným štúdiom na Aarhus University v Dánsku, kde sa venovala téme pracovnej psychológie a motivácie zamestnancov v spoločnostiach.

Od roku 2010 pracuje pre spoločnosť  TOP CONSULT GROUP, s.r.o. ako HR Consultant, kde zastrešuje mnohé zahraničné ako i slovenské spoločnosti.

Zároveň pôsobí aj ako Training Manager, kde zastrešuje tréningové aktivity spoločnosti.

Ťažiskom jej súčasnej práce je:

 • senior KONZULTANT pre výber zamestnancov
 • špecialista na Headhunting a Assessment CentrA
 • organizačné a personálne zabezpečenie tréningových aktivít spoločnosti
 • psychologická diagnostika kandidátov / Kariérne poradenstvo
 • nastavovanie procesov v spoločnostiach

Mgr. Gabriela Jankovičová

Lektor, Kouč

Certifikovaná lektorka s bohatými skúsenosťami z rôznych slovenských a nadnárodných spoločností pôsobiacich v SR a ČR, ako aj zo štátnych a verejných inštitúcií. Jej skúsenosti z oblasti medzinárodných vzťahov a komunikácie sú podoprené aj dlhodobým pobytom v Bruseli.

Vzdelanie:

Vyštudovala odbor pedagogika a andragogika (UKF NR, UK BA), Pražskú vysokú školu psychosociálnych štúdií a psychoterapeutický výcvik – psychodynamický smer (Praha).

Je absolventkou množstva ďalších certifikovaných odborných kurzov.

Od roku 2005 sa venuje profesionálnej lektorskej činnosti s nosnými témami:

 • komunikácia (vyjednávanie, asertivita a riešenie konfliktov, multikultúrna komunikácia, interkultúrne vyjednávanie)
 • personálny manažment (behaviorálne interview, psychológia pre personalistov, výberové pohovory, kompetenčné modely)
 • rozvoj manažérskych zručností pre všetky úrovne manažmentu
 • obchodnícke zručnosti
 • manažment času a stresu, psychická odolnosť, problematika syndrómu vyhorenia, psychohygiena

Mgr. Eva Martinovičová, PCIC

Lektor, Kouč

Manažérske pozície v korporáciách zastávala 15 rokov.

Od roku 2010 vedie spoločnosť EdWell s.r.o., v ktorej pôsobí ako profesionálna koučka (členka ICF, Slovak Chapter ICF, SAKO), konzultantka a lektorka.

Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

S TOP CONSULT GROUP, s.r.o. spolupracuje od 2010.

Ťažiskom jej súčasnej práce je:

 • biznis a life koučing
 • príprava a vedenie tréningov soft skills (komunikácia, konflikty, vyjednávanie, predajné a nákupné zručnosti a iné)
 • práca s juniornými aj seniornými manažérmi (leadership, koučovacie zručnosti, manažérska komunikácia a mediácia a iné)
 • balance management (diagnostika jednotlivcov, tímov, firiem, prieskumy kultúry a spokojnosti)

PhDr. Daniela Mináčová

Lektor, Psychológ

Absolvovala  Filozofickú fakultu v odbore Psychológia v Bratislave a v Brne. Ako poradenský psychológ pôsobila 6 rokov v starostlivosti o handicapované deti a mládež, neskôr ako psychológ v personálnej oblasti a manažér v sociálnej oblasti štátnej správy. Od roku 1994 pôsobí ako profesionálny lektor a metodik prevažne v oblasti vzdelávania manažmentu firiem.

Od roku 2006 do súčasnosti vedie vlastnú vzdelávaciu agentúru a spolupracuje s ďalšími vzdelávacími spoločnosťami ako exkluzívny lektor a konzultant.

Oblasti pôsobenia:

 • organizovanie a vedenie tréningov a workshopov z oblasti soft skills pre manažérov a zamestnancov spoločností (komunikačné a manažérske zručnosti, časový manažment a zvládanie stresu,  prezentačné a lektorské zručnosti, mediálna komunikácia, psychológia vedenia ľudí, psychológia zdravia, …)
 • individuálny koučing pre manažérov na rôznych úrovniach riadenia
 • psychologické a pracovné poradenstvo pre tímy a jednotlivcov v zložitých situáciách (mobbing, bossing, zvládanie konfliktov, …)

PhDr. Anna Gúcka

Lektor, Psychológ, Konzultant

Absolventka psychológie na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala veľké množstvo tréningov (napr. projekt Tréning trénerov manažmentu v SR The British Council a The British  KHF, Sociálno-psychologický výcvik atď ).

Od roku 2005 spolupracuje so spoločnosťou TOP CONSULT GROUP, s.r.o. ako lektor a konzultant.

Ťažiskom jej súčasnej práce je:

 • základné manažérske zručnosti
 • interpersonálna komunikácia
 • plány osobného rozvoja
 • personálny audit
 • Assessment / Development centrum
 • 360 stupňové hodnotenie
 • outplacement
 • psychologické poradenstvo
 • mystery calling a mystery schopping

Renáta Beláková

Akreditovaný nutričný kouč

Absolventka Akadémie výživy a športu v Brne s akreditáciou pre oblasť výživy

18 rokov aktívnej praxe

Športová nutričná koučka úspešných slovenských olympijských, paralympijských a deaflympijských športovcov

Špecializácia v oblasti klinická výživa, športový výživa, výživa pri diagnóze E66 (obezita, morbídna obezita), potravinové alergie a špecifické intolerancie

Spoluautorka niekoľkých publikácií zameraných na výživu

Ťažiskom súčasnej spolupráce s TOP CONSULT GROUP, s.r.o. je:

 • dni zdravia
 • odborné prednášky a workshopy v oblasti výživy
 • individuálne konzultácie k zmenám životného štýlu s cieľom zvýšenia výkonnosti

Mgr. Silvia Lidajová

Lektor, psychológ, konzultant

Absolventka Trnavskej univerzity v odbore psychológia, štúdium si doplnila dlhodobými výcvikmi: Systemický prístup ku klientovi podľa K. Ludewiga, Tréningový a rozvojový manažér (IES – International Education Society), výcvik v transformačnom Modeli Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie. Aktuálne pôsobí aj ako odborný asistent v rámci Inštitútu Virginie Satirovej na Slovensku.

Viac ako 11 rokov pracovala pre nadnárodné spoločnosti v oblasti výroby, predaja a služieb na odborných i manažérskych pozíciách.

Klienti si ju vyberajú pre jej profesionalitu, odbornosť, hľadanie riešení, empatiu a ľudský prístup.

Jej obľúbenými témami sú:

 • personálny manažment – výberový proces a pohovory, behaviorálne interview, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, hodnotiaci proces a hodnotiace rozhovory
 • posudzovanie nadodborného potenciálu (personálne audity, assessment / development center) či outplacementové programy
 • komunikačné zručnosti – komunikácia s rešpektom v záťažových situáciách, asertívna komunikácia, efektívne riešenie konfliktov
 • rozvoj manažérskych zručností pre všetky úrovne manažmentu
 • manažment času a osobná produktivita, zvládanie stresu a psychohygiena

Mgr. Martina Magic

Lektor, kouč

Od roku 2014 sa venuje koučovaniu a školeniu mäkkých zručností.

Do svojej práce prináša skúsenosti z medzinárodného obchodu, marketing, nákupu a IT.

Vo firmách sa špecializuje:

 • na rozvoj koučovacej kultúry a spoluvytvára tak prostredie pre špičkový výkon, rešpekt a spoluprácu.
 • na pozitívnu komunikáciu a pre klientov prináša udržateľné zmeny vďaka jedinečnému prístupu mentálneho fitnes.

Založila projekt Posilňovňa mysle, kde pomáha klientom spracovať pochybnosti, strach a vinu, vďaka čomu ovládnu svoju myseľ a rýchlejšie dosiahnu vnútornú harmóniu a sebavedomie.

Prečo spolupracovať s našou spoločnosťou?

Opierame sa o profesionalitu , tvorivý prístup a dlhoročné skúsenosti získané praxou v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

 • Sme rýchli, ľudskí a flexibilní
 • Máme dlhoročnú znalosť slovenského pracovného trhu
 • Veľká databáza uchádzačov
 • Široké portfólio vzdelávacích programov
 • Pomôžeme Vám s nastavením efektívnych systémov práce s ľuďmi
 • Naše referencie sú zrkadlom našej práce