O nás

Sme tím profesionálov

Sme slovenská poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá už vyše 20 rokov prináša komplexné služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Vďaka širokému portfóliu služieb dokážeme poskytnúť riešenie kľúčových otázok v oblastiach:

 • Vyhľadávania a výberu zamestnancov do manažérskych pozícii  a pozícii špecialistov
 • Firemného a individuálneho vzdelávania zamestnancov
 • Celkového personálneho poradenstva

Najlepšie sa nám pracuje, keď vás spoznáme.

Dlhoročnou praxou sa nám potvrdilo, že tie najkvalitnejšie riešenia vznikajú, keď sa staneme vaším partnerom a máme možnosť spoznať vašu spoločnosť dôkladnejšie.

Našim cieľom je nadviazanie dlhodobej kvalitnej spolupráce, ktorá nám umožní dobre poznať firemnú kultúru, nároky a klímu vo vašej spoločnosti.

Následný vhodný výber zamestnancov a nastavenie kvalitnej manažérskej práce s nimi sa stáva naozaj efektívnym nástrojom pre ďalší rozvoj spoločnosti.

Preto chceme byť vašim partnerom!
Obráťte sa na nás s dôverou.

Sme vaši partneri

Mgr. Katarína Mocová

CEO
Lektor, Kouč, Konzultant
Pracujeme s najcennejšou hodnotou … Pracujeme s ľuďmi.

Absolventka UKF v Nitre, od r. 2000 sa venuje oblasti ľudských zdrojov.

Od r. 2003 pracuje ako CEO spoločnosti TOP CONSULT GROUP, s.r.o., ktorá sa zameriava na výber a vzdelávanie zamestnancov, ako i na celkové personálne poradenstvo pre spoločnosti.

Ťažiskom jej súčasnej práce je:

 • LEKTOR v oblasti rozvoja manažérskych, obchodníckych a komunikačných zručností pre rôznorodé tímy
 • skúsený KOUČ so zameraním na individuálny business koučing
 • skupinový business koučing na zvýšenie produktivity a sily tímov
 • senior KONZULTANT pri výberoch zamestnancov
 • moderátor Assesment centier/Development centier/facilitovaných diskusií
 • vzdelávací špecialista pre oblasť networkmarketingu/Multilevel marketingu
 • nastavovanie procesov riadenia a tímovej spolupráce v spoločnostiach

Mgr. Ina Matiašková

Training Manager
Senior HR Konzultant

Absolventka Psychológie na Filozofickej Fakulte Masarykovej Univerzity v Brne.

Znalosti získané na Univerzite si prehĺbila ročným štúdiom na Aarhus University v Dánsku, kde sa venovala téme pracovnej psychológie a motivácie zamestnancov v spoločnostiach.

Od roku 2010 pracuje pre spoločnosť  TOP CONSULT GROUP, s.r.o. ako HR Consultant, kde zastrešuje mnohé zahraničné ako i slovenské spoločnosti.

Zároveň pôsobí aj ako Training Manager, kde zastrešuje tréningové aktivity spoločnosti.

Ťažiskom jej súčasnej práce je:

 • senior KONZULTANT pre výber zamestnancov
 • špecialista na Headhunting a Assessment CentrA
 • organizačné a personálne zabezpečenie tréningových aktivít spoločnosti
 • psychologická diagnostika kandidátov / Kariérne poradenstvo
 • nastavovanie procesov v spoločnostiach

Mgr. Gabriela Jankovičová

Lektor, Kouč

Certifikovaná lektorka s bohatými skúsenosťami z rôznych slovenských a nadnárodných spoločností pôsobiacich v SR a ČR, ako aj zo štátnych a verejných inštitúcií. Jej skúsenosti z oblasti medzinárodných vzťahov a komunikácie sú podoprené aj dlhodobým pobytom v Bruseli.

Vzdelanie:

Vyštudovala odbor pedagogika a andragogika (UKF NR, UK BA), Pražskú vysokú školu psychosociálnych štúdií a psychoterapeutický výcvik – psychodynamický smer (Praha).

Je absolventkou množstva ďalších certifikovaných odborných kurzov.

Od roku 2005 sa venuje profesionálnej lektorskej činnosti s nosnými témami:

 • komunikácia (vyjednávanie, asertivita a riešenie konfliktov, multikultúrna komunikácia, interkultúrne vyjednávanie)
 • personálny manažment (behaviorálne interview, psychológia pre personalistov, výberové pohovory, kompetenčné modely)
 • rozvoj manažérskych zručností pre všetky úrovne manažmentu
 • obchodnícke zručnosti
 • manažment času a stresu, psychická odolnosť, problematika syndrómu vyhorenia, psychohygiena

Mgr. Eva Martinovičová, PCIC

Lektor, Kouč

Manažérske pozície v korporáciách zastávala 15 rokov.

Od roku 2010 vedie spoločnosť EdWell s.r.o., v ktorej pôsobí ako profesionálna koučka (členka ICF, Slovak Chapter ICF, SAKO), konzultantka a lektorka.

Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

S TOP CONSULT GROUP, s.r.o. spolupracuje od 2010.

Ťažiskom jej súčasnej práce je:

 • biznis a life koučing
 • príprava a vedenie tréningov soft skills (komunikácia, konflikty, vyjednávanie, predajné a nákupné zručnosti a iné)
 • práca s juniornými aj seniornými manažérmi (leadership, koučovacie zručnosti, manažérska komunikácia a mediácia a iné)
 • balance management (diagnostika jednotlivcov, tímov, firiem, prieskumy kultúry a spokojnosti)

PhDr. Daniela Mináčová

Lektor, Psychológ

Absolvovala  Filozofickú fakultu v odbore Psychológia v Bratislave a v Brne. Ako poradenský psychológ pôsobila 6 rokov v starostlivosti o handicapované deti a mládež, neskôr ako psychológ v personálnej oblasti a manažér v sociálnej oblasti štátnej správy. Od roku 1994 pôsobí ako profesionálny lektor a metodik prevažne v oblasti vzdelávania manažmentu firiem.

Od roku 2006 do súčasnosti vedie vlastnú vzdelávaciu agentúru a spolupracuje s ďalšími vzdelávacími spoločnosťami ako exkluzívny lektor a konzultant.

Oblasti pôsobenia:

 • organizovanie a vedenie tréningov a workshopov z oblasti soft skills pre manažérov a zamestnancov spoločností (komunikačné a manažérske zručnosti, časový manažment a zvládanie stresu,  prezentačné a lektorské zručnosti, mediálna komunikácia, psychológia vedenia ľudí, psychológia zdravia, …)
 • individuálny koučing pre manažérov na rôznych úrovniach riadenia
 • psychologické a pracovné poradenstvo pre tímy a jednotlivcov v zložitých situáciách (mobbing, bossing, zvládanie konfliktov, …)

PhDr. Anna Gúcka

Lektor, Psychológ, Konzultant

Absolventka psychológie na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala veľké množstvo tréningov (napr. projekt Tréning trénerov manažmentu v SR The British Council a The British  KHF, Sociálno-psychologický výcvik atď ).

Od roku 2005 spolupracuje so spoločnosťou TOP CONSULT GROUP, s.r.o. ako lektor a konzultant.

Ťažiskom jej súčasnej práce je:

 • základné manažérske zručnosti
 • interpersonálna komunikácia
 • plány osobného rozvoja
 • personálny audit
 • Assessment / Development centrum
 • 360 stupňové hodnotenie
 • outplacement
 • psychologické poradenstvo
 • mystery calling a mystery schopping

Renáta Beláková

Akreditovaný nutričný kouč

Absolventka Akadémie výživy a športu v Brne s akreditáciou pre oblasť výživy

18 rokov aktívnej praxe

Športová nutričná koučka úspešných slovenských olympijských, paralympijských a deaflympijských športovcov

Špecializácia v oblasti klinická výživa, športový výživa, výživa pri diagnóze E66 (obezita, morbídna obezita), potravinové alergie a špecifické intolerancie

Spoluautorka niekoľkých publikácií zameraných na výživu

Ťažiskom súčasnej spolupráce s TOP CONSULT GROUP, s.r.o. je:

 • dni zdravia
 • odborné prednášky a workshopy v oblasti výživy
 • individuálne konzultácie k zmenám životného štýlu s cieľom zvýšenia výkonnosti

Mgr. Silvia Lidajová

Lektor, psychológ, konzultant

Absolventka Trnavskej univerzity v odbore psychológia, štúdium si doplnila dlhodobými výcvikmi: Systemický prístup ku klientovi podľa K. Ludewiga, Tréningový a rozvojový manažér (IES – International Education Society), výcvik v transformačnom Modeli Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie. Aktuálne pôsobí aj ako odborný asistent v rámci Inštitútu Virginie Satirovej na Slovensku.

Viac ako 11 rokov pracovala pre nadnárodné spoločnosti v oblasti výroby, predaja a služieb na odborných i manažérskych pozíciách.

Klienti si ju vyberajú pre jej profesionalitu, odbornosť, hľadanie riešení, empatiu a ľudský prístup.

Jej obľúbenými témami sú:

 • personálny manažment – výberový proces a pohovory, behaviorálne interview, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, hodnotiaci proces a hodnotiace rozhovory
 • posudzovanie nadodborného potenciálu (personálne audity, assessment / development center) či outplacementové programy
 • komunikačné zručnosti – komunikácia s rešpektom v záťažových situáciách, asertívna komunikácia, efektívne riešenie konfliktov
 • rozvoj manažérskych zručností pre všetky úrovne manažmentu
 • manažment času a osobná produktivita, zvládanie stresu a psychohygiena

Mgr. Martina Magic

Lektor, kouč

Od roku 2014 sa venuje koučovaniu a školeniu mäkkých zručností.

Do svojej práce prináša skúsenosti z medzinárodného obchodu, marketing, nákupu a IT.

Vo firmách sa špecializuje:

 • na rozvoj koučovacej kultúry a spoluvytvára tak prostredie pre špičkový výkon, rešpekt a spoluprácu.
 • na pozitívnu komunikáciu a pre klientov prináša udržateľné zmeny vďaka jedinečnému prístupu mentálneho fitnes.

Založila projekt Posilňovňa mysle, kde pomáha klientom spracovať pochybnosti, strach a vinu, vďaka čomu ovládnu svoju myseľ a rýchlejšie dosiahnu vnútornú harmóniu a sebavedomie.

Prečo spolupracovať s našou spoločnosťou?

Opierame sa o profesionalitu , tvorivý prístup a dlhoročné skúsenosti získané praxou v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

 • Sme rýchli, ľudskí a flexibilní
 • Máme dlhoročnú znalosť slovenského pracovného trhu
 • Veľká databáza uchádzačov
 • Široké portfólio vzdelávacích programov
 • Pomôžeme Vám s nastavením efektívnych systémov práce s ľuďmi
 • Naše referencie sú zrkadlom našej práce