Výber zamestnancov

Čo vám ponúkame pri vyhľadávaní a výbere zamestnancov?

 • Viac ako 20- ročné pôsobenie a znalosť slovenského pracovného trhu
 • Disponujeme s rozsiahlou databázou uchádzačov
 • Poskytujeme flexibilné obchodné podmienky
 • Pravidelne komunikujeme počas celého výberového procesu i po ňom
 • Pracujeme na základe budovania si nadštandardných vzťahov s klientmi, ale aj s uchádzačmi o prácu

Ako pracujeme?

K vašej najväčšej spokojnosti.

 • Osobné/online stretnutie konzultanta s predstaviteľmi spoločnosti – podrobná špecifikácia pozície, návrh foriem a metód výberového procesu
 • Vyhľadávanie kandidátov z vlastnej databázy, ponuky pracovných portálov, sociálnych sietí a osobných kontaktov
 • Osobné/online pohovory s vybranými kandidátmi
 • Testovanie osobnostnými testami + mini AC pri vybraných pracovných pozíciách
 • Zaslanie profilov najúspešnejších kandidátov
 • Prezentácia kandidátov klientovi za účasti zodpovedného konzultanta
 • Pravidelná komunikácia a reporting klientovi počas celého výberového procesu

Hľadáte si prácu?

Potrebujete zmenu, radu, alebo len chcete mať prehľad o pozíciách, ktoré aktuálne obsadzujeme? 

Kontaktujte nás, pre dohodnutie si bezplatného prvotného osobného /online pohovoru alebo nám priamo zašlite vaše aktuálne CV. Radi vám pomôžeme zorientovať sa v prostredí aktuálneho pracovného trhu.

Správne napísaný životopis môže byť prvým krokom k vášmu úspechu.

Každý životopis by mal obsahovať nasledujúce údaje:

 • osobné údaje – meno, dátum narodenia (nemusí sa uvádzať), adresa bydliska, telefónne číslo, emailovú adresu
 • vzdelanie – ako prvé sa uvádza najvyššie dosiahnuté vzdelanie
 • absolvované kurzy, školenia
 • doterajšia prax – zamestnania usporiadajte od aktuálneho po najstaršie
 • uveďte zamestnávateľa, pozíciu a popíšte v bodoch náplň práce
 • je potrebné uviesť presné časové údaje nástupu a ukončenia pracovného pomeru
 • jazykové znalosti – stupeň pokročilosti, certifikáty, štátna skúška, pobyty v zahraničí
 • počítačové znalosti – stupeň pokročilosti
 • vodičský preukaz – uviesť skupinu, prípadne aj počet najazdených km
 • záujmy

Do životopisu je možné vložiť fotografiu (niekedy to aj zamestnávateľ vyžaduje). Je vhodné použiť profesionálnu a aktuálnu fotografiu.

Motivačný list

Zdôraznite dôvody, prečo sa zaujímate o danú pozíciu a stručne zhrňte vaše pracovné skúsenosti. Pokiaľ sú vo vašej pracovnej kariére časové obdobia bez práce, tu máte priestor na ich vysvetlenie (carrier break, materská/rodičovská dovolenka, atď.). Samozrejme, nezabudnite uviesť vašu aktuálnu adresu a viacero kontaktov na vás, presný dátum a miesto vyhotovenia. Je dôležité dbať na oslovenie a ukončenie listu s poďakovaním za pozornosť venovanú vašim materiálom a nezabudnite na podpis.

Ako sa pripraviť a uspieť na výberovom pohovore?

Na pohovor sa najlepšie pripravíte získaním čo najviac informácií o spoločnosti.

Pohovor

 • Je dôležité prísť s časovou rezervou
 • Buďte pripravení na otázky týkajúce sa vášho vzdelania, praxe a motivácie pre danú pozíciu
 • Vystupujte prirodzene a hovorte pravdu
 • Pripravte si otázky, ktoré vás zaujímajú
 • Na záver pohovoru vám budú podané informácie o ďalšom postupe

Veľa šťastia!