Riadenie a vedenie ľudí / Leadership

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • poznať efektívne prístupy vedenia ľudí v zmysle riadenia a zvyšovania výkonnosti
 • poznať potenciál tímu, ktorý manažér vedie a možností jeho využitia
 • pochopiť vývojové charakteristiky tímu a cielene ich ovplyvňovať
 • osvojiť si nové návyky a postupy v manažérskej práci
 • sebapoznanie

Obsah kurzu

Vedenie ľudí – rola manažéra

 • riadenie procesu a vedenie ľudí – 2 hlavné zodpovednosti manažéra vo vzťahu k riadeniu výkonnosti
 • som manažér, alebo líder? – výhody a riziká
 • kto som ja a kto ste vy – identifikácia silných stránok a rezerv manažérskeho štýlu
 • profesionalita a vyspelosť zamestnancov – môj zdroj informácií pre posudzovanie v hodnotiacom procese

Štýly vedenia a motivácia zamestnancov

 • môj preferovaný štýl vedenia – autodiagnostika prostredníctvom dotazníka
 • ktorý štýl vedenia je motivujúci?
 • pracovná klíma a výkonnosť zamestnancov
 • motivácia pri riešení úloh – tímová hra
 • čo možno robiť lepšie – podpora tímovej spolupráce

Stavba tímu a tímová spolupráca

 • skupina verzus tím
 • kedy je tím efektívny? (znaky efektívneho tímu)
 • zloženie tímu a tímové roly
 • ako lepšie využiť súčasné zloženie môjho tímu?

Vedenie tímu k zvyšovaniu výkonnosti

 • fázy vývoja tímu a vyspelosť zamestnancov
 • motivácia tímu a výkonnosť
 • proaktivita a reaktivita v tímovom správaní
 • prípadové štúdie riešenia tímových situácií a spätná väzba

Plán osobného rozvoja s orientáciou na efektívny leadership

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

22. - 23.04.2024

Cena

370 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

2 dni (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Manažéri, vedúci tímov, teamleaderi spoločností

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréningu