Emočná kompetencia a zamestnanie

Emočná kompetencia je súčasť emočnej inteligencie, ktorá figuruje ako nevyhnutný predpoklad úspešného plnenia pracovných úloh a výkonu povolania.

Je to schopnosť, ktorú možno zdokonaľovať a zodpovedá miere, s akou zvládneme päť základných disciplín emočnej inteligencie: sebauvedomenie, motiváciu, sebareguláciu, empatiu a adaptabilitu vo vzťahu k okoliu. V súčasnosti sa emočná kompetencia stáva prvým krokom k úspechu v akomkoľvek zamestnaní.

Ako sme v živote úspešní, závisí od oboch druhov inteligencie: racionálnej i emocionálnej. Ukázalo sa, že IQ prispieva k faktorom určujúcim úspech v živote iba 20% a plných 80% prináleží ďalším vplyvom, o. i. emocionálnej inteligencii. Jej vplyv je významný, dokonca niekoľko násobne významnejší ako vplyv IQ.

EQ umožňuje jednotlivcovi utvárať empatické vzťahy a nestrácať nádej na dosiahnutie pozitívneho výsledku aj v ťažkých situáciách.

Ak sa vyskytujú veľké rozdiely medzi úrovňou IQ a EQ, môže to viesť k výrazným osobnostným konfliktom: Na jednej strane dokáže človek racionálne zvažovať svoje prednosti v intelektuálnej oblasti, na druhej nevie pochopiť, prečo nie je v spoločenskom prostredí akceptovaný.

Emocionálna inteligencia odpovedá na tieto otázky:

  • Dokážem  zvládať  svoje  osobné pocity?
  • Viem  sa  kontrolovať?
  • Čo  ma  motivuje?
  • Aká  je  miera  mojej  empatie?
  • Aké  mám  sociálne  zručnosti a vplyv na iných?

Chceli by ste sa v EQ a jej vplyve viac zorientovať?

POMOŽEME VÁM

Realizujeme tréning Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní – radi Vás na ňom uvítame.

Viac info nájdete v sekcii Vzdelávanie.