Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • budú poznať svoje silné stránky a osvoja si nové návyky s cieľom zvyšovania svojho EQ
 • podporia vlastnú kreativitu, sebadôveru a spoločenské kompetencie
 • budú lepšie rozumieť svojmu sociálnemu okoliu a ľuďom v tíme
 • budú výkonnejšími zamestnancami, lídrami, vedúcimi tímov

Obsah kurzu

Program pozostáva z 3 blokov orientovaných na porozumenie emocionálnej inteligencie a na rozvoj účastníkov:

 1. emocionálna inteligencia v živote a práci
 2. 5 aspektov EQ a ich význam pre individuálnu úspešnosť
 3. možnosti rozvoja vlastnej emocionálnej inteligencie

1. Emocionálna inteligencia v živote a práci

 • význam emocionálnej inteligencie v praxi a osobnom živote
 • emócie a ich vplyv na naše správanie
 • moje predpoklady v oblasti EQ – auto diagnostika prostredníctvom dotazníka

2. Päť aspektov EQ a ich význam pre individuálnu úspešnosť

 • SEBAPOZNANIE – ako sa vidím a ako ma vidia iní
 • SEBAVEDOMIE, SEBA RIADENIE – spôsob myslenia a postoj k sebe samému
 • SEBA MOTIVÁCIA – čo ma motivuje?
 • VNÍMANIE DRUHÝCH – SCHOPNOSŤ EMPATIE – empatia ako pomocník v komunikácii
 • ANGAŽOVANOSŤ A SOCIÁLNE KOMPETENCIE – zvyšovanie vlastného vplyvu na iných

3. Možnosti rozvoja vlastnej emocionálnej inteligencie – čo môžem robiť lepšie v jednotlivých aspektoch EQ?

 • chyby v myslení
 • odbúravanie nesprávnych návykov
 • moje pracovné motivátory
 • tréning schopnosti chápať čo iní cítia
 • komunikujem správne?

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA PRE ZVÝŠENIE EQ

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

29.04.2024

Cena

250 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Ktokoľvek, kto sa by sa rád dozvedel viac o sebe, zamestnanci a manažéri spoločností

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréningu