Dá sa nájsť angažovaný zamestnanec?

Na stretnutí s klientmi je časté, že pri zadaní profilu ich budúceho zamestnanca nájdeme požiadavku „ANGAŽOVANÝ“. Ich predstava je často taká, že budúci zamestnanec príde na pohovor, prijmú ho do zamestnania a hneď bude angažovaný. Znie to super, ale….

Globálne prieskumy zaoberajúce sa zisťovaním angažovanosti zamestnancov prišli s nie celkom lichotivými číslami pod 20% úrovňou.

Mnohí manažéri si bohužiaľ neuvedomujú, že angažovaný zamestnanec neprichádza, ale sa VYTVÁRA postupnou spoluprácou s ním, jeho vedením, rozvojom. Čiže riešením je dlhodobá práca so zamestnancom. Tulivak a free zóny či futbal sú fajn, no vďaka nim sa angažovaným nikto nestane.

Ako teda nájsť angažovaného zamestnanca?

  1. Hľadajte ho vo vnútri firmy
  2. Hľadajte talenty a pracujte s nimi
  3. Majte spoločný cieľ
  4. Dajte svojim zamestnancom možnosť sa vzdelávať a rozvíjať ich schopnosti.
  5. Odmeňujte a oceňujte najlepších.
  6. Buďte úprimní pri dávaní spätnej väzby a dávajte ju často
  7. Rozvíjajte silné stránky svojich zamestnancov

Prieskumy hovoria jasne –  angažovaný zamestnanec je prínosom.

No nehľadajme ho vonku, ale vo vnútri vašej spoločnosti, určite tam je.

Katarína Mocová