Výberový pohovor – od A do Z

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

Praktický nácvik kľúčových krokov výberu nového zamestnanca a možnosť získať praktické rady od skúsenej lektorky s dlhoročnou praxou.

Obsah kurzu

Dôležité kroky pred samotným pohovorom

 • popis pracovného miesta „job description“
 • definovanie požadovaných kompetencií
 • správny inzerát a najčastejšie chyby v inzerátoch
 • personálny marketing – ako získať čo najviac vhodných kandidátov

Príprava na výberový pohovor

 • ako efektívne komunikovať počas výberového pohovoru
 • analýza neverbálnych prejavov uchádzača
 • ako určiť osobnostný typ kandidáta
 • schopnosti uchádzača a ich zisťovanie
 • zložité, problematické a konfliktné typy – ako ich spoznať
 • 10 najčastejších chýb pri interview
 • poskytnutie informácií o požiadavkách a očakávaniach k práci
 • porovnanie vzájomných očakávaní
 • ako „predať pozíciu“ a vyvolať záujem kandidáta
 • hodnotenie kandidátov

Fázy výberového pohovoru

 • štruktúra výberového pohovoru
 • štandardný výberový pohovor vs. behaviorálne interview
 • nácvik STAR techniky
 • tvorenie otázok
 • scenár rozhovoru
 • praktický nácvik – modelové situácie, rolové hry, videotréning, spätná väzba

Súčasné trendy

 • sociálne siete
 • psychodiagnostické metódy a práca s nimi
 • kedy použiť Assessment Centre / Development Centre
 • talent manažment

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

Otvára sa podľa záujmu

Cena

290 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava

Počet účastníkov

6

Časový rozsah

2 dni (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Recruiteri, manažéri, špecialisti zodpovední za výber zamestnancov

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréningu