Vedenie hodnotiacich rozhovorov

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

Tréning je zameraný na pochopenie štruktúry a nácvik priebehu hodnotiaceho rozhovoru.

Obsah kurzu

  • ako profitovať z hodnotiaceho systému firmy
  • ako zvládať aj komunikačne náročný hodnotiaci rozhovor
  • dobre pripraviť hodnotiteľa, miesto, atmosféru, načasovanie a hodnoteného na rozhovor
  • mať zásobu otázok zameraných na analýzu výkonu, na podporu poskytovanú hodnotenému, na profesionálny rozvoj hodnoteného, na obsah výkonovej dohody
  • hodnotiť výkon a nie osobnosť hodnoteného
  • predísť možným chybám pri hodnotení
  • využívať svoje interpersonálne zručnosti (kladenie otázok, aktívne počúvanie, pozornosť venovaná neverbalite, prijímanie kritiky, poskytovanie konštruktívnej kritiky, dosiahnutie dohody)
  • zásady vedenia diskusie (nechať hovoriť hodnoteného, povzbudzovať ho k sebahodnoteniu, pozitívne posilnenie, konštruktívna kritika, analýza výkonu vo vzťahu k dosiahnutým cieľom, poskytovanie spätnej väzby, koučing)
  • pracovať s hodnotiacim dotazníkom
  • dospieť k výkonovej dohode a stanoviť si ciele

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

Otvára sa podľa záujmu

Cena

250 € bez DPH/osoba

Miesto

Bratislava

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Všetci, ktorí sami vedú alebo sa chystajú viesť hodnotiace rozhovory, tiež personálni manažéri, ktorí so systémom hodnotenia pracujú

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní