Tvorba kompetenčných modelov a ich využitie v HR

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • rozumieť podstate a zmyslu kompetenčných modelov
 • mať zručnosti v tvorbe a dizajne vhodného kompetenčného mo­delu
 • vedieť využiť kompetenčné modely v každodennej praxi pri výbere zamestnancov a ich ďalšom rozvoji

Obsah kurzu

 • charakteristika a popis kompetencií
 • vybrané kompetencie a prejavy pozorovateľného správania (pozitívne/ne­gatívne prejavy)
 • vzťah výkonnosti a kompetencií
 • tvorba a dizajn kompetenčného modelu
 • príklady kompetenčných modelov
 • ako identifikovať a hodnotiť kompetencie
 • psychologické vs. behaviorálne profilovanie zamestnanca
 • výhody kompetenčného modelu
 • uplatnenie kompetenčných modelov
 • výber zamestnancov na základe kompetenčného modelu
 • cielené rozvíjanie zamestnancov

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

Otvára sa podľa záujmu

Cena

210 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, Bratislava I

Počet účastníkov

6

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

HR manažéri, HR Business Partneri, HR generalisti a všeobecne špecialisti ľudských zdrojov a personalisti

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní