Telefonická komunikácia so zákazníkom

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • zabezpečiť profesionálnu komunikáciu s klientom cez telefón
 • získať zručnosti pre efektívne vedenie hovoru, aktívnu komunikáciu s klientmi
 • vedieť riadiť telefonický rozhovor
 • vytvárať pozitívny dojem počas telefonického kontaktu

Obsah kurzu

Zásady úspešného telefonického kontaktu so zákazníkom

 • prelomenie ľadov! kľúčový začiatok rozhovoru
 • efektívne telefonovanie, časti telefonického rozhovoru
 • výhody a nevýhody telefonického kontaktu
 • špecifiká komunikácie cez telefón
 • poznanie možných chýb pri telefonovaní a predchádzanie im
 • verbálny a neverbálny prejav v telefóne (tempo, hlasitosť, …)

Techniky počúvania, aktívne počúvanie

 • parafrázovanie a sumarizácia ako nástroj aktívneho počúvania a overovania porozumenia
 • techniky kladenia otázok, typy otázok
 • motivácia partnera ku komunikácii počas telefonického kontaktu, typológia partnera
 • prejavy počúvania a empatie v telefóne
 • vhodné a nežiaduce výrazové prostriedky v telefóne
 • zvládanie záťažových situácií v telefonickej komunikácií

Videotréning telefonovania so spätnou väzbou

Individuálny plán rozvoja telefonických zručností

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

Otvára sa podľa záujmu

Cena

250 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava I

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Všetci zamestnanci prvého kontaktu, vrátane tých, ktorí robia v call centrách, na zákazníckych servisoch atď

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní