Stres management a riadenie výkonnosti

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • vedieť rozoznávať príznaky stresu u seba a u iných
 • schopnosť identifikovať vlastné rizikové faktory
 • poznať možnosti a cesty vedúce k podpore zdravia a výkonnosti
 • vedieť využívať relaxačné techniky v pracovnom i osobnom živote

Obsah kurzu

STRES A JEHO VPLYV NA VÝKONNOSŤ

 • príčiny a prejavy stresu
 • distres a eustres
 • choroby spojené s vplyvom stresu
 • diagnostika individuálnych stresorov

MODEL VZNIKU A PÔSOBENIA STRESU

 • 15 hlavných príčin stresu
 • burn-out syndróm a zdroje záťaže
 • stresory v pracovnom prostredí a ich vplyv na výkonnosť
 • možnosti prevencie – Autogénny tréning
 • nácvik relaxačnej metódy na odbúravanie stresu

KOMUNIKÁCIA – STRES – VÝKONNOSŤ

 • kódovanie a dekódovanie informácií
 • vzťahová rovina komunikácie
 • eliminácia napätia v komunikácii
 • dlažobné kocky k neurotizácii – chyby v myslení
 • význam pozitívneho myslenia a pozitívne nastavenie

MOTIVÁCIA K ZMENE ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

 • desatoro A v manažmente stresu
 • ako nebyť stresovaný – Tipy a triky ako sa cítiť lepšie
 • relaxačné cvičenia zamerané na odbúranie stresu a na energizáciu organizmu a podporu výkonnosti

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA S ORIENTÁCIOU NA PODPORU VÝKONNOSTI

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

10.04.2023

Cena

250 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, Bratislava I

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Manažéri, zamestnanci firiem, vedúci pracovníci

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní