Stres management a riadenie výkonnosti

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • vedieť rozoznávať príznaky stresu u seba a u iných
 • schopnosť identifikovať vlastné rizikové faktory
 • poznať možnosti a cesty vedúce k podpore zdravia a výkonnosti
 • vedieť využívať relaxačné techniky v pracovnom i osobnom živote

Obsah kurzu

Program sme zostavili z 5 prepojených tém, ktoré umožňujú vhľad do zvládania stresu a zvyšovania výkonnosti

 1. stres a jeho vplyv na výkonnosť
 2. model vzniku a pôsobenia stresu
 3. psychologické predpoklady zdravia a výkonnosti
 4. komunikácia – stres – výkonnosť
 5. motivácia k zmene životného štýlu

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

STRES A JEHO VPLYV NA VÝKONNOSŤ

 • príčiny a prejavy stresu
 • distres a eustres
 • choroby spojené s vplyvom stresu
 • diagnostika individuálnych stresorov

MODEL VZNIKU A PÔSOBENIA STRESU

 • 15 hlavných príčin stresu
 • burn-out syndróm a zdroje záťaže
 • stresory v pracovnom prostredí a ich vplyv na výkonnosť
 • možnosti prevencie – Autogénny tréning
 • nácvik relaxačnej metódy na odbúravanie stresu

PSYCHOLOGICKÉ PREDPOKLADY ZDRAVIA A VÝKONNOSTI

 • postoje a hodnoty
 • dlažobné kocky k neurotizácii – chyby v myslení
 • význam pozitívneho myslenia a pozitívne nastavenie
 • relaxačné cvičenia na odbúranie stresu

KOMUNIKÁCIA – STRES – VÝKONNOSŤ

 • kódovanie a dekódovanie informácií
 • vzťahová rovina komunikácie
 • eliminácia napätia v komunikácii

MOTIVÁCIA K ZMENE ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

 • desatoro A v manažmente stresu
 • ako nebyť stresovaný – Tipy a triky ako sa cítiť lepšie
 • relaxačné cvičenia zamerané na energizáciu organizmu a podporu výkonnosti

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA S ORIENTÁCIOU NA PODPORU VÝKONNOSTI

FORMA PROGRAMU

Interaktívny tréning v kombinácii s metódou workshopu

Program je postavený tak, že vo svojej vnútornej štruktúre má zastúpené 3 hlavné zložky, ktoré tvoria jadro kurzu a navzájom úzko súvisia: autodiagnostiku životného štýlu, psychologické aspekty príčin a vyrovnávania sa so stresom a nácvik relaxačných techník. Relaxačné techniky sú dôležitou pomôckou pre celkové psychické a fyzické vyladenie, znovunadobudnutie rovnováhy a nastavenie sa na optimálne výkony v pracovných pozíciách.

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

Otvára sa podľa záujmu

Cena

290 € bez DPH

Miesto

Svetlá 10, Bratislava I

Počet účastníkov

6

Časový rozsah

2 dni (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Manažéri, zamestnanci firiem, vedúci pracovníci

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní