Stavba a motivácia tímu

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

Účastníci budú v závere:

 • rozumieť dynamike a vnútorným väzbám v tíme
 • vedieť vplývať na tím v jednotlivých fázach jeho rozvoja
 • vedieť motivovať ľudí smerom k vyššej výkonnosti
 • rozvíjať partnerský vzťah medzi vedúcim a zamestnancami

OČAKÁVANÝ PRÍNOS PRE ABSOLVENTOV PROGRAMU

 • vedenie efektívnych tímov
 • zlepšenie pracovnej klímy
 • podpora profesionality

Obsah kurzu

Program sa skladá zo 4 tematických častí, ktoré napĺňajú stanovené ciele:

1. skupina verzus tím

2. roly v tíme a stavba tímu

3. motivácia tímu

4. efektívna tímová práca

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

SKUPINA VERZUS TÍM

 • kedy je tím tímom
 • skupina a tím – kto je efektívnejší?
 • charakteristiky efektívneho tímu
 • štádiá vývinu tímu a úlohy manažéra

ROLY V TÍME A STAVBA TÍMU

 • ľudia v tíme a mozaika ich rolí
 • akú rolu zastávam ja?
 • účinná skladba tímu
 • skladba rolí v mojom tíme a ako ju využiť

MOTIVÁCIA TÍMU

 • manažér verzus líder – a ich vplyv na motiváciu tímu
 • kde sa nachádza môj tím? Profil vlastného tímu
 • posúdenie výkonnosti tímu, ktorý vediem – diagnostika prostredníctvom dotazníka
 • vízia a ciele vo vzťahu k motivácii
 • motivačné prístupy a ich využívanie pri vedení ľudí
 • proaktivita a reaktivita v tímovom správaní

EFEKTÍVNA TÍMOVÁ PRÁCA

 • čo ľudí motivuje v tímovej spolupráci?
 • efektívna komunikácia v tíme a postoje
 • účinná spätná väzba a jej vplyv na motiváciu
 • ako si budovať dobré vzťahy – ocenenie verzus kritika
 • pravidlá tímovej práce – práva a povinnosti manažéra
 • čo možno robiť lepšie?
 • prípadové štúdie a modelovanie pracovných situácií s poskytovaním spätnej väzby

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA PRE ZVÝŠENIE MOTIVÁCIE TÍMOV

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

Otvára sa podľa záujmu

Cena

370 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, Bratislava I

Počet účastníkov

6

Časový rozsah

2 dni (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Teamlídri, manažéri

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní