Psychológia pre personalistov

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • naučiť sa rozpoznať osobnostné črty pohovorovaného a predikovať jeho schopnosti
 • naučiť sa rozpoznať rôzne typy osobností, ich silné a rozvojové stránky
 • vedieť vyhodnotiť osobnosť kandidáta a jeho sociálne kompetencie
 • prakticky si vyskúšať možnosť testovania osobnosti
 • vedieť identifikovať zamestnancov, ktorí budú podávať žiadúci produktívny výkon
 • vedieť identifikovať problematické osobnosti – prípadné problémy na pracovisku
 • naučiť sa hodnotiť a vyberať vhodných zamestnancov

Obsah kurzu

Osobnostná typológia

 • typológia osobnosti na základe temperamentu, osobnostný profil
 • silné a slabé stránky osobnosti
 • neverbalita kandidátov
 • práca s psychometrickými dotazníkmi (podporné metódy)
 • MBTI – test osobnostných preferencií v pracovnom prostredí – administrácia, vyhodnotenie, interpretácia
 • moderné testy v osobnostnom hodnotení a ich využitie v HR prostredí

Zložité, problematické a konfliktné osobnosti – ako ich spoznať

 • problematické typy – narcistný typ, úzkostný typ, pedantský typ, agresívny typ, hraničný introvertný typ (neprístupný), hraničný extrovertný typ (histrion)

Vyhodnotenie rozhovoru

 • nastavenie kritérií, hodnotiace hárky, proces hodnotenia – metódy hodnotenia
 • vyhodnotenie kompetencií a psychologických predpokladov
 • vyhodnotenie psychometrických testov a posúdenie osobnostného profilu kandidáta
 • analýza CV a konfrontácia s realitou – práca s tendenciou prikrášľovať sa
 • dôveryhodnosť výpovede a ako odhaliť nepravdivé vyjadrenia
 • nevedecké metódy výberu/ hodnotenia

Akčný plán pre osobný rozvoj

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

Otvára sa podľa záujmu

Cena

210 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, Bratislava I

Počet účastníkov

6

Časový rozsah

1 deň ( 9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Recruiteri z interných HR oddelení ako i recruiteri z personálnych agentúr, manažéri/vedúci, ktorí si vyberajú ľudí do vlastných tímov, všetci, ktorí prichádzajú do kontaktu s výberovými procesmi zamestnancov

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní