Profesionálny obchodník

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • definovať štruktúru obchodného jednania
 • pripraviť si otázky na zisťovanie motívov u jednotlivých zákazníkov
 • vypracovať argumentáciu na najčastejšie námietky zákazníkov
 • využiť uzatváracie techniky predaja
 • pomenovať základné prvky neverbálnej komunikácie a ich využitie v praxi
 • poznať a odhadnúť typ obchodného partnera
 • ovplyvniť rozhodnutie o kúpe
 • stanoviť si akčný plán pre zefektívnenie vlastného predaja

Obsah kurzu

HLAVNÉ TÉMY TRÉNINGU:

 • komunikácia – neverbálna a verbálna
 • berneho transakčná analýza – dohoda win:win
 • aktívne počúvanie (teória ľadovca, vysielač a prijímač)
 • otázky a reflexia
 • zvládanie námietok
 • vlastnosti produktu, výhody produktu a osobné výhody produktu pre klienta
 • základná typológia klientov
 • stanovenie si dlhodobého a krátkodobého cieľa
 • definícia predajného procesu, jeho štruktúra, poznanie a využívanie všetkých jeho fáz
 • príprava osobného akčného plánu

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

13. - 14.03.2024

Cena

370 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava I

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

2 dni (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Obchodní manažéri, obchodní zástupcovia, manažéri predaja, reprezentanti spoločností, obchodníci

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréningu