ONBOARDING – Adaptačný proces zamestnanca

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

Nájsť toho správneho zamestnanca si vyžaduje množstvo času a energie.

Práve preto je dôležité si ho aj udržať.

Na tréningu získate informácie a zručnosti pre zavádzanie systematického a riadeného procesu adaptácie nových zamestnancov v organizácii. Jeho cieľom je bezproblémové zvládnutie svojej práce, adaptácie na tím, firemnú kultúru, ale predovšetkým podpora spokojnosti nových zamestnancov a ich následnej tendencie zostať vo firme natrvalo.

Obsah kurzu

 • ONBOARDING – pojem, podstata a základné charakteristiky
 • Výhody a užitočnosť riadeného procesu nástupu nových zamestnancov
 • Chyby a zlyhania v rámci onboardingu a ich dôsledky
 • FORMY onboardingu – hromadný nástup v porovnaní s individuálnym nástupom, operátori / špecialisti / vedúci pracovníci
 • FÁZY onboardingu z hľadiska času: pred nástupom – 1. deň – 1. týždeň – 1. mesiac – 3 – 6. mesiac – 1. rok – hlavné ciele a činnosti v jednotlivých fázach
 • REALIZÁTORI onboardingu – jednotlivé roly a pozície, ktoré vstupujú do procesu onboardingu (personálne oddelenie – HR špecialista, nadriadený, „buddy“, mentor)
 • Sociálne a komunikačné zručnosti
  • Kompetenčný model a tvorba zoznamu kompetencií pre danú pozíciu
  • Efektívne odovzdávanie informácií, aktívne počúvanie, schopnosť klásť otázky, parafrázovať
  • Konštruktívna spätná väzba
  • Práca s motiváciou zamestnancov
  • Mentoring

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

22.03.2024

Cena

250 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

HR špecialisti, manažéri, teamlídri, mentori - zodpovední za prijímanie a adaptáciu nových zamestnancov

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní