Multikultúrna komunikácia v praxi

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • spoznať charakteristické znaky jednotlivých kultúr
 • rozvoj interkultúrneho porozumenia
 • osvojenie schopnosti interkultúrnej komunikácie
 • pochopenie kultúrnych odlišností

Obsah kurzu

Interpersonálne vzťahy a komunikácia

 • sebapoznanie a sebareflexia v kontexte s inou kultúrou
 • verbálna a neverbálna komunikácia (Slovensko vs. iné krajiny) – princípy a umenie čítať neverbálnu komunikáciu (hlas, gestikuláciu, reč tela)
 • sociálne vnímanie (najčastejšie chyby pri vnímaní iných: predsudky, osobné skúsenosti…)

Multikultúrna komunikácia

 • poznanie zvyklostí, tradícií, pravidiel rôznych krajín
 • zásady interkultúrnej komunikácie
 • špecifiká kultúry a komunikácie zvolených krajín a predchádzanie rôznym problémom pri prenose informácií
 • komunikačný štýl v danej krajine, čo sa očakáva ev. faux-pas
 • rozdiely medzi kultúrami, neúmyselný konflikt a riešenie konfliktov
 • interkultúrne vyjednávanie a porozumenie
 • poznanie histórie, náboženstva, hodnôt, vnímanie času, termínov, priestoru, úroveň formálnosti
 • interkultúrne rozdiely v morálke, v asertivite, v sebavedomí a sebakritike
 • riešenie typických situácií z praxe

Interkultúrna psychológia

 • kultúrny šok – ako ho zvládnuť
 • fázy integrácie, prijatie noriem a hodnôt v danej krajine
 • národné a etnické predsudky, stereotypy
 • mentalita a spôsob myslenia v inej kultúre

Zvládanie kultúrnych rozdielov a kultúrny profil Interkultúrny tréning zameraný na :

 • Európu – Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Maďarsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Rusko, Ukrajina, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko
 • Ameriku – USA, Mexiko, Brazília
 • Áziu – Japonsko, Čína, Taiwan, Južná Kórea, Vietnam, Thajsko
 • Afriku (Juhoafrická republika), Arábiu a Blízky východ

Interkultúrny tréning vieme pripraviť aj na iné vybrané krajiny, podľa presnej špecifikácie klienta.

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

Otvára sa podľa záujmu

Cena

300 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu so zahraničným partnerom

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréningu