Manažérska psychológia v praxi

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

Účastníci budú v závere:

 • poznať vybrané psychologické prístupy pre zvýšenie úspešnosti na pracovnej pozícii
 • vedieť využívať nové informácie pri vedení tímov
 • mať impulzy pre tvorbu nových návykov

Obsah kurzu

MOJE PREDPOKLADY MANAŽÉRA

 • identifikácia vlastných predpokladov manažérskej práce -autodiagnostika
 • manažér verzus líder – čím prispievajú a v čom sa odlišujú?
 • typológia osobnosti manažéra
 • dôvera a dôveryhodnosť

KTO SÚ ĽUDIA KTORÝCH VEDIEM

 • poznávanie iných
 • zisky a straty v tímovej komunikácii
 • motivujúce prístupy
 • tréning modelových situácií

PREČO MANAŽÉRI ZLYHÁVAJÚ

 • riziká v prístupoch manažérskej práce
 • čoho sa vyvarovať

RIEŠENIE PROBLÉMOV A ROZHODOVANIE

 • techniky zamerané na riešenie problémov a rozhodovanie – zásady brainstormingu, 6 klobúkov myslenia
 • tímová hra s orientáciou na riešenie problémov a rozhodovanie

PROGRAM VLASTNÉHO ÚSPECHU

 • princípy posilňovania svojho vnútorného JA.
 • brzdy úspechu a ako s nimi pracovať.
 • budovanie harmonických vzťahov.

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA PRE ZVÝŠENIE ÚSPEŠNOSTI MANAŽÉRA

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

18. - 19.03.2024

Cena

370 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava I

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

2 dni (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Manažéri a vedúci zamestnanci spoločností

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní