Koučovací prístup ako nástroj lídra – NOVINKA

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

Vaši podriadení a spolupracovníci vám dôverujú, radi s vami spolupracujú a užívate si vzájomný rešpekt. Znie to ako sen? To je vaša každodenná realita, keď ovládate koučovací prístup, ktorý vo vás prebudí prirodzeného lídra. Vďaka schopnosti aktívne počúvať, tvoriť silné otázky, pomocou práce s tichom a ďalších koučovacích nástrojov si do profesionálnej praxe zavediete viac angažovanosti a motivácie. Odmenou sú vaši spokojní a motivovaní kolegovia, príjemné pracovné prostredie a vy zažívate vnútorné naplnenie a harmóniu. 

Obsah kurzu

  • v praktických aktivitách si osvojíte si 4 piliere koučovacieho prístupu (aktívne počúvanie, inšpirujúce otázky, sila vizualizácie, riadenie zodpovednosti),
  • zažijete silu koučovacieho nastavenia mysle a jej význam pre riadenie ľudí a projektov,
  • spoznáte svoje hodnoty a presvedčenia, ktoré ovplyvňujú Váš (nielen) pracovný život,
  • naučíte sa používať základné koučovacie nástroje a metódy, ktoré budete vedieť využiť vo svojej praxi hneď po skončení kurzu,
  • objavíte komunikačné stratégie, ktoré v ľuďoch podnietia spoluprácu a rešpekt,
  • porozumiete verbálnej a neverbálnej komunikácii a naučíte sa vytvoriť si v komunikácii rapport.

FORMA TRÉNINGU

Interaktívny kurz

Kurz je vedený koučovacím prístupom, čo znamená, že účastníci sú angažovaní a motivovaní pracovať na svojich témach a cieľoch. Kurz prináša metódu reflektívneho učenia sa – t.z. aktívne precvičovanie získavaných poznatkov, okamžitá spätná väzba a priebežné vyhodnocovanie.

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

25.04.2024

Cena

250 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava I

Počet účastníkov

5 - 8

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Vedúci tímov, manažéri, HR, projektoví manažéri

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréningu