Komunikácia s rešpektom v záťažových situáciách – NOVINKA

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

Na tréningu sa naučíte identifikovať vlastné, automatické, naučené formy komunikácie, zvlášť, keď sa dostanete do stresovej situácie. Ide o automatizmy, ktoré produkujú časté nedorozumenia, napätie v komunikácii a následne aj vo vzťahoch.

Osvojíte si spôsoby zvládania svojich emócií, ako partnersky, s rešpektom komunikovať so svojim komunikačným partnerom, aj ako zvládnuť emócie druhej strany.

Obsah kurzu

  • Spúšťače stresovej komunikácie
  • Automatické, naučené neefektívne spôsoby komunikácie v strese (obviňovanie, poučovanie, rušenie, zmierovanie)
  • Spôsoby zvládania neefektívnych automatických reakcií v komunikácii u seba ako aj u svojho komunikačného partnera
  • Komunikácia s rešpektom k sebe a k druhým – partnerská komunikácia – hlavné zásady
  • Princíp rozdielnosti a podobnosti
  • Metafora osobného ľadovca
  • Zvládanie emócií a „stresorov“ v komunikácii
  • Praktický nácvik rešpektujúcej, partnerskej komunikácie
  • Spätné väzby od účastníkov a lektora

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

24.05.2024

Cena

250 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Všetci, ktorí chcú zlepšiť vlastné správanie a komunikáciu v stresových situáciách.

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréningu