Generácia X – Y – Z – ako ich viesť a motivovať?

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • Rozumieť zákonitostiam, v oblasti vedenia ľudí a motivácie
 • Vedieť identifikovať štýl svojho manažérskeho prístupu – jeho výhody a riziká
 • Využívanie účinných spôsobov motivácie ľudí z generácie X-Y-Z
 • Podpora pozitívnej pracovnej klímy a výkonnosti
 • Seba rozvoj a sebapoznanie

Obsah kurzu

Efektívne vedenie tímov

 • Čo ľudí motivuje v tímovej spolupráci?
 • Manažér verzus líder – a vplyv na motiváciu tímu
 • Zloženie tímov vo vzťahu k 3 generáciám (X,Y,Z) a prístupy manažéra
 • Posúdenie výkonnosti tímu, ktorý vediem (Dotazník)

Štýly vedenia a motivácia zamestnancov

 • Charakteristické znaky zamestnancov generácií X-Y-Z
 • Potreby a očakávania jednotlivých generácií
 • Čo motivuje zamestnancov generácie X-Y-Z?
 • Je môj štýl vedenia motivujúci? (Autodiagnostika prostredníctvom dotazníka)
 • Čo hovoria experti – motivačné prístupy ktoré možno využívať

Pracovná klíma a výkonnosť

 • Proaktivita a reaktivita v tímovom správaní
 • Ako narábať so spätnou väzbou?
 • Čo možno robiť lepšie – podpora tímovej spolupráce
 • Prípadové štúdie riešenia tímových situácií a spätná väzba

Plán osobného rozvoja s orientáciou na motiváciu mladých zamestnancov

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

12.03.2024

Cena

250 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Manažéri, teamleadri, supervisori

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréningu