Efektívne vedenie porád a stretnutí

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

Ako pripraviť a viesť stretnutie/poradu tak, aby bola zaujímavá, krátka a efektívna. 

Obsah kurzu

  • význam porád a stretnutí – výhody a prínosy efektívnych porád
  • príprava porady a mítingu –  cieľ, program, témy, technické zabezpečenie
  • efektívne vedenie porád a stretnutí – kroky efektívnej porady a stretnutia, hospodárenie s časom,  priebeh diskusie
  • praktické precvičovanie komunikácie na jednotlivých typoch porád
  • kreatívne metódy vedenia porád a stretnutí
  • problémové situácie na porade (konflikt s účastníkom, žiadna aktivita účastníkov)
  • metódy správnej prezentácie
  • argumentácia
  • praktický nácvik porady za použitia videozáznam
  • spätné väzby od účastníkov a trénera

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

29.02.2024

Cena

250 € bez DPH/osoba

Miesto

Bratislava

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Manažéri vrcholovej a strednej úrovne, majitelia firiem, riaditelia firiem, vedúci kolektívov

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní