Change management

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

Účastníci budú v závere:

 • poznať efektívny spôsob zavádzania zmeny
 • vedieť vplývať na tím v jednotlivých fázach zavádzania zmeny
 • vedieť motivovať ľudí v procese zmeny
 • poznať vlastný potenciál pre zavádzanie zmien

OČAKÁVANÝ PRÍNOS PRE ABSOLVENTOV PROGRAMU

 • poznanie možností a alternatív pri zavádzaní zmien a ich dopad na prácu tímu
 • zlepšenie pracovnej klímy
 • podpora profesionality

Obsah kurzu

Program sa skladá zo 4 tematických častí, ktoré napĺňajú stanovené ciele:

1 Hybné sily zmeny

2 Úlohy manažéra v procese zmeny

3 Ovplyvňovanie negatívnych postojov k zmenám

4 Akceptácia zmeny a zavedenie zmeny

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

HYBNÉ SILY ZMENY

 • dôvody zmien a typické spúšťače zmien
 • kroky zmeny
 • 3 kľúčové elementy zavádzania zmeny
 • najčastejšie chyby pri zavádzaní zmien

ÚLOHY MANAŽÉRA V PROCESE ZMENY

 • 7 fáz prechodovej krivky zmeny
 • som pripravený na zmenu? Autodiagnoistika vlastného prístupu
 • emócie ľudí v zmene
 • dôvody odporu voči zmene a ako ich zvládnuť
 • kto to má ľahšie – manažér alebo líder?

OVPLYVŇOVANIE NEGATÍVNYCH POSTOJOV K ZMENÁM

 • proaktivita a reaktivita v podmienkach zmeny
 • zdieľanie informácií v tíme
 • štýly ovplyvňovania a presviedčania
 • podpora rozvoja zamestnancov: orientácia na vedomosti, správanie a postoje
 • asertivita pri zvládaní ťažkých situácií
 • motivácia ľudí k zmene

AKCEPTÁCIA ZMENY A ZAVEDENIE ZMENY

 • kvalita tímov a tímová spolupráca pri implementácii zmien
 • skupinová podpora a poskytovanie spätnej väzby (modelové situácie a hranie rolí)

FORMA PROGRAMU

Interaktívny tréning orientovaný na efektívne zavádzanie zmien – účastníci budú tvoriť a vymieňať si podnety v oblasti vedenia vlastných tímov.

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

Otvára sa podľa záujmu

Cena

370 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava

Počet účastníkov

6

Časový rozsah

2 dni (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Teamleadri, manažéri

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní