Behaviorálne interview

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

  • Cieľom praktického tréningu je osvojenie si zásad vedenia behaviorálneho interview (interview zamerané na správanie) a získanie väčšej istoty a zručnosti pri vedení výberových pohovorov.

Obsah kurzu

  • Rozdiel medzi klasickým a behaviorálnym interview
  • Analýza pracovného miesta – úlohy, zodpovednosti, potrebné kompetencie, ich rozsah, miesto v organizačnej štruktúre, očakávania
  • Zameranie sa na kompetencie, ktoré potrebujeme preveriť v rámci interview
  • Overovanie kompetencií pomocou behaviorálnej metódy
  • STAR technika
  • Práca s otázkami a čo s nimi sledujeme. Rozdiely v otázkach – klasické vs. behaviorálne interview
  • Ako vyhodnocovať behaviorálne interview a identifikovať najvhodnejšieho kandidáta
  • Chyby v pozorovaní a hodnotení potenciálneho kandidáta
  • Praktický nácvik, modelové situácie

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

17.04.2024

Cena

250 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, Bratislava I

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Personalisti, recruiteri, HR špecialisti

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréningu