Asertivita a riešenie konfliktných situácií v praxi

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

Ako zlepšiť komunikačné zručnosti a schopnosť presadiť sa bez narušenia medziľudských vzťahov. Naučiť sa asertívne zvládať konfliktné situácie v práci aj mimo nej. Práca s kritikou a so spätnou väzbou.

Obsah kurzu

Komunikácia – základ sociálnej interakcie

 • verbálna a neverbálna komunikácia – analýza neverbálnych prejavov seba i partnera
 • bariéry v komunikácii
 • typológia komunikačných partnerov, voľba vhodnej stratégie a komunikačného štýlu
 • najčastejšie prekážky v komunikácii 

Asertivita v praktickom živote

 • asertívna filozofia a asertívne práva
 • charakteristiky a rozlišovanie základných štýlov správania sa: agresívne, manipulačné, pasívne a asertívne správanie
 • asertívne reakcie na tieto štýly správania sa
 • techniky asertívnej komunikácie

Spätná väzba

 • ako prijímať a dávať spätnú väzbu
 • vyrovnávanie sa s kritikou – konštruktívna kritika
 • asertívna argumentácia
 • ako sa ochrániť pred manipuláciou a útokmi

Riešenie konfliktných situácií

 • analýza konfliktných situácií na pracovisku
 • výukový film: Druhy konfliktov na pracovisku a ich riešenie
 • konflikt a jeho pochopenie
 • zdroje konfliktu, fázy konfliktu
 • spôsoby riešenia konfliktov
 • pochopenie vlastného – preferovaného prístupu riešenia konfliktov
 • riešenie typických situácií z praxe

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

08. - 09.04.2024

Cena

370 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava I

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

2 dni (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Zamestnanci, experti, špecialisti inštitúcií a firiem, ktorí by si chceli rozvinúť komunikačné zručnosti na vyššej úrovni, naučiť sa riešiť rôzne situácie asertívne, brániť sa slovnej agresivite a manipulácii

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréningu