Ako si nastaviť dobrý Time Management

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • pochopiť princípy správneho časového manažmentu a naučiť sa efektívne redukovať časový stres v každodenných situáciách
 • chrániť sa pred syndrómom vyhorenia technikami manažmentu stresu a psychohygienou v práci

Obsah kurzu

Čo je Time Management

 • riadenie času alebo úloh?
 • hodnoty života a dimenzie osobnosti
 • čas a kvalita života / Čas a naša výkonnosť
 • určenie vlastného typu osobnosti – silných a slabých stránok 

5 krokov dobrého Time Managementu

 • definovanie cieľov
 • stanovenie priorít – naliehavosť vs. dôležitosť
 • plánovanie a jeho pravidlá
 • čas pre seba (work – life balance)
 • analýza strát času + kroky k ich odstráneniu
 • vlastná výkonnostná krivka

Manažment stresu a psychohygiena v práci

 • rozpoznanie vlastných stresových faktorov v práci a ich eliminácia
 • naučme sa hovoriť asertívne “NIE”
 • príznaky syndrómu vyhorenia a ako s nimi pracovať

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

25.03.2024

Cena

250 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, Bratislava I

Počet účastníkov

4 - 8

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Všetci, ktorí sa potrebujú naučiť princípy správneho časového manažmentu a manažmentu stresu a zefektívniť svoju prácu správnymi technikami práce s časom a so sebou samým (zamestnanci, manažéri, obchodníci, študenti)

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréningu