1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play

TOP TRAININGS

Top Consult Group
Top trainings

TOP CLIENTS

Top Consult Group
TOP Clients

COUNSELING

Top Consult Group
COUNSELING

TOP SELECTIONS

Top Consult Group
Top selections

Personálny audit

There are no translations available.

Kvalifikované a objektívne zhodnotenie manažérskeho a personálneho potenciálu firmy zamerané na odborné, kvalifikačné a predovšetkým nadštandardné kompetencie hodnotených pracovníkov.

 Cieľ:

Zistenie skutočného stavu v personálnom obsadení firmy. Audit poskytuje vo vzťahu k hodnoteným pracovníkom odpovede na otázky:

 • ďalšieho uplatnenia v hierarchii organizačnej štruktúry
 • kariérového rastu
 • ďalšieho vzdelávania
 • cieleného personálneho rozvoja
 • optimalizácie manažérskej a personálnej štruktúry firmy