Vymáhanie pohľadávok

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • efektívne spravovanie pohľadávok
 • zručnosť asertivity vo vymáhaní pohľadávok
 • spôsoby zvládania námietok a argumentácie
 • negatívne odpovede a ich formulácia
 • zvládanie odmietnutia
 • telefonovanie v časovom strese
 • techniky zvládania stresu, psychohygiena a zvyšovanie odolnosti na stres
 • nečisté a nátlakové praktiky vyjednávania – ich využitie a obrana voči nim

Obsah kurzu

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

 • predchádzanie vzniku rizikových pohľadávok
 • spôsoby zabezpečenia pohľadávok
 • spôsoby, možnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávok
 • postup pri vymáhaní pohľadávok, techniky vymáhania pohľadávok

Potreba profesionálneho vymáhania pohľadávok

 • možnosti pri vymáhaní svojej pohľadávky
 • rôzne typy dlžníkov a ich zvládanie, ovplyvňovanie, voľba vhodnej stratégie a komunikačného štýlu
 • nácvik zručností a charakteristiky efektívneho vymáhania pohľadávok

Všeobecné zásady asertívnej komunikácie

 • efektívna komunikácia
 • základy asertivity – ako asertívne prejaviť svoju požiadavku, odmietnuť
 • asertívne techniky a ich využitie v komunikácii

Postupy pri vymáhaní pohľadávok

 • štruktúra rozhovoru pri vymáhaní pohľadávok
 • techniky kladenia otázok – ako mať rozhovor pod kontrolou
 • argumentácia a ovplyvňovanie partnera – kroky, gradácia postupu
 • správne formulácie pri prvom, druhom a ďalších rozhovoroch (telefonátoch)
 • písomná komunikácia pri vymáhaní pohľadávok – maily, SMS, listy – upomienky

Telefonické vymáhanie pohľadávok

 • zásady správneho telefonovania
 • význam hlasu pri telefonovaní – intonácia a zafarbenie hlasu, tempo reči
 • techniky nadviazania kontaktu, vedenia a uzatvárania rozhovoru
 • zvládanie náročných situácií pri (telefonickom) rozhovore s dlžníkom

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

Otvára sa podľa záujmu

Cena

190 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, 811 02 Bratislava

Počet účastníkov

6

Časový rozsah

1 deň (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Manažéri finančných oddelení, zamestnanci, ktorí spravujú a vymáhajú pohľadávky (telefonická a písomná forma)

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréningu