Ako budovať produktívny tím v MLM systéme podnikania

Späť na zoznam tréningov

Popis kurzu

 • poukázať na nutnú zmenu pri vyhľadávaní spolupracovníkov do multi-level-marketingového tímu
 • naučiť účastníkov tréningu konať strategicky a cieľavedome pri výbere spolupracovníkov
 • získať poznatky ako vytvoriť efektívny tím
 • získať poznatky ako pracovať s tímom, ako viesť ľudí v tíme a riadiť procesy
 • poskytnúť účastníkom informácie ako robiť niečo viac než konkurencia v MLM

Na záver tréningu: Účastníci si budú vedomí toho, že ak chcú budovať svoj MLM biznis je potrebné zmeniť prístup k ľuďom i k stratégii tvorby svojho tímu a práce s ním. Dostanú návod, na akých ľudí sa pri výbere spolupracovníkov majú zamerať, kde ich hľadať a ako s nimi pracovať, aby tím pracoval efektívne.

Obsah kurzu

1.Výber spolupracovníkov

 • výber versus nábor
 • ako začať
 • profil spolupracovníkov
 • kritéria výberu
 • kde ich nájdem
 • ako ich získam
 • čo im ponúknem
 • ako si ich udržím

2.Riadenie a vedenie skupiny v MLM

 • komunikácia v tíme, chyby v komunikácii
 • chyby vo vedeni tímu
 • akú mám v tíme rolu
 • riadenie procesov v tíme MLM
 • čo je efektívny tím
 • štádia vývoja tímu v MLM
 • štýl vedenia tímu v MLM
 • zásady tímovej práce v MLM
 • motivácia a stimulácia tímu v MLM

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Termín

Otvára sa podľa záujmu

Cena

320 € bez DPH/osoba

Miesto

Svetlá 10, Bratislava I

Počet účastníkov

6

Časový rozsah

2 dni (9 - 16 hod.)

Cieľová skupina

Všetci tí, ktorí chcú pracovať alebo už pracujú multilevelmar­ketingovým spôsobom a sieťovým marketingom

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní