1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

Personálny audit

Kvalifikované a objektívne zhodnotenie manažérskeho a personálneho potenciálu firmy zamerané na odborné, kvalifikačné a predovšetkým nadštandardné kompetencie hodnotených pracovníkov.

 Cieľ:

Zistenie skutočného stavu v personálnom obsadení firmy. Audit poskytuje vo vzťahu k hodnoteným pracovníkom odpovede na otázky:

 • ďalšieho uplatnenia v hierarchii organizačnej štruktúry
 • kariérového rastu
 • ďalšieho vzdelávania
 • cieleného personálneho rozvoja
 • optimalizácie manažérskej a personálnej štruktúry firmy