1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play

TOP SELECTIONS

Top Consult Group
Top selections

TOP TRAININGS

Top Consult Group
Top trainings

TOP CLIENTS

Top Consult Group
TOP Clients

COUNSELING

Top Consult Group
COUNSELING

Individual coaching

Koučing (z angl. coaching = koučovanie, vedenie, trénovanie) je technikou, ktorá sa zameriava  na zvyšovanie výkonnosti prostredníctvom rozvoja osobnosti. Predstavuje nedirektívnu podporu pri dosahovaní profesijných, ale i osobných cieľov. Uskutočňuje sa prostredníctvom koučovacích rozhovorov, pri ktorých je uplatňovaný  individuálny prístup, ktorý je „šitý na mieru“ každému klientovi. Rozsah i zameranie koučingu sú vždy konkrétne prispôsobené očakávaniam a potrebám klienta. Koučing najčastejšie využívajú manažéri na vyšších a stredných stupňoch firemnej hierarchie, ale môže byť  cenným nástrojom rozvoja i pre ďalších zamestnancov.

Úlohou kouča je:

 • pracovať na tom, aby si klient uvedomil, ktoré témy sú z hľadiska ďalšieho rozvoja jeho práce a vlastnej osoby dôležité (napr. každý problém má dve strany – nie každý si musí byť vedomý svojho podielu na vzniknutej situácii)
 • rozvíjať témy, na ktorých si klient želá pracovať (napr. ak vznikol nejaký problém alebo situácia, ktorú klient chce rozobrať
 • podporovať autentické sebavyjadrenie klienta (kladenie cielených otázok),
 • podporovať vznik nových perspektív vnímania (patrí sem aj reštrukturalizácia brzdiacich vzorov správania).

Úlohou klienta je chuť meniť sa a rezonancia podnetov vychádzajúcich od kouča. Vžitie sa do nových konceptov správania si vyžaduje koncentráciu, energiu a výdrž.

Klient by mal byť pripravený na spochybnenie jestvujúcich štruktúr myslenia a vzorov správania. Môže dostať otázky typu:

 • Čo by bolo, keby...?
 • Je možné, aby...?
 • Čo sa musí stať, aby...?

Klient by mal byť ochotný vypracovať a presadiť potrebné zmeny. Mal by byť pripravený prekonať kritické fázy všedného dňa. Pri každej zmene totiž môžu nastať kritické okamihy, ktoré nie je najľahšie prekonať. Často to ide len pomaly a trvá to dlho. Klient by sa mal tešiť na osobný úspech. Keď si raz postaví cieľ a dosiahne ho, mal by sa na chvíľu zastaviť a osláviť výhru.

Návrh oblastí koučovania:

·         Definovanie priorít v práci i v živote

·         Znižovanie škodlivého stresu

·         Zvyšovanie výkonnosti

·         Riadenie seba v čase

·         Riešenie ťažkých a konfliktných situácií

·         Vyjednávanie

·         Sebaprezentácia  a prezentácia produktov

·         Sebamotivácia a motivácia podriadených

·         Delegovanie

·         Riadenie a vedenie ľud

·         Budovanie pracovného tímu

·         Zavádzanie zmien vo firme