1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

  • Previous
  • Next
  • Stop
  • Play

TOP KLIENTI

TOP Klienti spoločnosti

Top Consult Group

PORADENSTVO

PORADENSTVO

Top Consult Group

TOP VÝBERY

Top výbery spoločnosti

Top Consult Group

TOP TRÉNINGY

Top tréningy spoločnosti

Top Consult Group

Assessment Centre

Assessment Centre je jednou z najspoľahlivejších a najobjektívnejších metód výberu pracovníkov. Výhodou oproti klasickým spôsobom posudzovania vhodnosti účastníkov je pozorovanie ich správania v simulovaných situáciách, ktoré môžu byť formou tímovej úlohy, riešenia organizačného problému, manažérskej hry alebo sebaprezentácie. Ponúka viac informácii a objektívnejšieho charakteru ako je realizácia výberového pohovoru alebo použitie testov a dotazníkov. Súčasťou assessment centra sú aj psychodiagnostické testy, cielené na poznanie požadovaných predpokladov vo vzťahu k pozícii a projektívne interview, čo zvyšuje spolu s pozorovaním správania, objektivitu hodnotenia účastníka.

Cieľ: Pozorovaním správania účastníkov v simulovaných situáciách vybrať najvhodnejšieho pracovníka na príslušnú pracovnú pozíciu