1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play

TOP SELECTIONS

Top Consult Group
Top selections

TOP TRAININGS

Top Consult Group
Top trainings

COUNSELING

Top Consult Group
COUNSELING

TOP CLIENTS

Top Consult Group
TOP Clients

We can help you

Ako napísať životopis a motivačný list

Životopis – správne napísaný životopis môže byť prvým krokom k vášmu úspechu. Ako ho správne napísať?


Každý životopis by mal obsahovať nasledujúce údaje:

 • osobné údaje – meno, dátum narodenia (nemusí sa uvádzať), adresa bydliska, telefónne číslo, emailovú adresu
 • vzdelanie -  ako prvé sa uvádza najvyššie dosiahnuté vzdelanie
 • absolvované kurzy, školenia
 • doterajšia prax – zamestnania usporiadajte od aktuálneho po najstaršie
 • uveďte zamestnávateľa, pozíciu a popíšte v bodoch náplň práce
 • je potrebné uviesť presné časové údaje nástupu a ukončenia pracovného pomeru
 • jazykové znalosti – stupeň pokročilosti, certifikáty, štátna skúška, pobyty v zahraničí
 • počítačové znalosti – stupeň pokročilosti
 • vodičský preukaz – uviesť skupinu, prípadne aj počet najazdených km
 • záujmy

Do životopisu je možné vložiť fotografiu (niekedy to aj zamestnávateľ vyžaduje). Je vhodné použiť profesionálnu a aktuálnu fotografiu.

Motivačný list – zdôraznite dôvody, prečo sa zaujímate o danú pozíciu a stručne zhrňte vaše pracovné skúsenosti.

Samozrejme, nezabudnite uviesť Vašu aktuálnu adresu a viacero kontaktov na vás, presný dátum  a miesto vyhotovenia. Je dôležité dbať na oslovenie a ukončenie listu s poďakovaním za pozornosť venovanú vašim materiálom a nezabudnite na podpis.

 

Ako sa pripraviť a uspieť na výberovom pohovore

Príprava na pohovor

 • použite internet pre získanie informácií o spoločnosti
Pohovor
 • je dôležité prísť s časovou rezervou
 • buďte pripravení na otázky týkajúce sa vášho vzdelania, praxe a motivácie pre danú pozíciu
 • vystupujte prirodzene a hovorte pravdu
 • pripravte si otázky, ktoré vás zaujímajú
 • na záver pohovoru vám budú podané informácie o ďalšom postupe
Želáme Vám veľa šťastia!