1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Image 1

TOP pracovné ponuky

  • Previous
  • Next
  • Stop
  • Play

TOP TRAININGS

Top Consult Group
Top trainings

TOP SELECTIONS

Top Consult Group
Top selections

COUNSELING

Top Consult Group
COUNSELING

TOP CLIENTS

Top Consult Group
TOP Clients

TOP TRAININGS

Zákonník práce a praktické otázky z pracovnoprávnych vzťahov

Lektor: JUDr. Terézia Madeřičová

Verejný tréning zameraný na získanie zručností spojených s prácou a aplikáciou Zákonníka práce vrátane novely a súvisiacich predpisov v každodennej praxi. Účastníkom poskytuje konkrétny návod na riešenie aplikačných a vecných problémov a zároveň oboznamuje s najnovšou NOVELOU ZP platnou od 1.3.2009.

 

Cieľová skupina:  personalisti spoločností

 „Bola som na viacerých školenia Zákonníka práce a toto bolo to najlepšie. Ďakujem Vám!”
                            Ing.Jana Vaneková, Transfer Slovensko s.r.o.

„Bolo to naozaj výnimočné školenie! Odnášam si nielen množstvo informácií, ale aj veľa praktických skúseností a hlavne zážitok z príjemnej atmosféry. Vďaka”
                                                                                        Ing.Tatiana Jakabovičová, Alstom Power s.r.o.

„Dávam Vám 1*. Za výber lektorky, materiálov aj priestorov”
                                           Júlia Zavadská, Trenčín

Rozvoj komunikačných a prezentačných zručností

Cieľom verejného tréningového programu je objaviť a rozvinúť komunikačné schopnosti účastníkov a poskytnúť im efektívne nástroje potrebné na zvládnutie problematickej komunikácie a stresových situácií, ktoré môžu vzniknúť počas prezentácie seba, produktu, či spoločnosti, ktorú zastupujú.
 
Cieľová skupina:  Všetci, ktorí cítia potrebu zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, najmä tí, ktorí aktívne komunikujú a prezentujú alebo chcú úspešne prezentovať seba.

„Ďakujem za všetky odovzdané poznatky a inštruktáž pri nadobúdaní nových skúseností a dúfam, že sa opäť niekedy uvidíme“
Marcela Havranová, Poprad

„Bola som veľmi spokojná so spôsobom výučby a s výberom lektorky. Získala som na tomto školení veľa nových a užitočných informácií.“
Petra Kurinová, Banská Bystrica

„Cením si ústretovosť lektora a jeho snahu prispôsobovať školenie individuálnym potrebám. Jej prezentácia bola skutočne motivujúca a pútavá“
Miroslava Kulichová, Bratislava